Призванието да си монтесори учител- интервю във в.Марица!

Виолета Жекова: Монтесори е най-доброто за детето

Пловдивчанката е обучена от Мария Рот, чиято диплома е подписана от сина на създателката на методиката

ИНТЕРВЮ

от Недялка Костадинова   553 прегледа

Виолета Жекова: Монтесори е най-доброто за детето

Виолета Жекова е основател, управител и AMI монтесори учител в Монтесори център „Вълшебство” в Пловдив. Квалификацията си е получила в обучителен център на AMI в Мюнхен, Германия. Работи в екип с Цветелина Жекова – асистент учител с AMI диплома от обучителен център в Букурещ, Румъния. 

„Вълшебство” отговаря на международните изисквания на AMI (Международна асоциация Монтесори) за истинско Монтесори училище за възраст 3-6 г.: квалифицирани учители с международни дипломи, специфични учебни материали, внимателно планирана програма, различни възрасти в групата.

– Откога се занимавате с Монтесори педагогика и как я избрахте?

– Предучилищен педагог съм и вече 10 г. животът ми е посветен на децата. През 2008 г. започнах работа в общинска детска градина. С практиката се убедих, че учителството е призвание и в същото време предизвикателство и отговорност. Виждайки нуждите на децата, започнах да търся различни педагогически методи за обучение и развитие. Преминах през семинари, обучения и вдъхновяващи срещи. Реших, че е нужна промяна – за мен и за децата. През юни 2014 г. създадох свой Монтесори център „Вълшебство” в Пловдив. На 25 август 2018 г. се дипломирах като AMI учител 3-6 г. в Мюнхен с обучител Мария Рот.

Тя е AMI 3-6 обучител и активен участник в Монтесори образованието от 1970 г., като работи за интегрирането на деца със специални нужди. Дипломата е подписана от Марио Монтесори. През 1975 г. започва своето обучение за подготовка на Монтесори учители в САЩ. Участва в създаването на първия AMI курс за специално образование в Мюнхен. Дипломата за Монтесори обучител е подписана от Ренилде Монтесори – внучка на Мария Монтесори. Германската Академия за рехабилитация на развитието и Международната академия за рехабилитация на развитието са председателствани от нея в периода 1984-1998 г. Рот създава и ръководи двуезична Монтесори детска градина, която работи и до днес. Основаната от нея организация Montessori Internationales Ausbildungszentrum провежда курсове за учители и управлява двуезични Монтесори детска градина и училище.

– Какво Ви вдъхновява в метода?

– Възможността да следвам вътрешния план за развитие на детето. Вдъхновява ме детето, което работи за себе си – изследва и преоткрива света чрез собствения си опит. Педагогиката на Монтесори е въз основа на множество наблюдения и научни изследвания. Методът следва естественото развитие на детето и разгръща пълния му потенциал в подготвена среда с Монтесори материалите, в които има вградени научни принципи. Детето само избира своята дейност. Видях как методът работи успешно в практиката ми в детска градина в Мюнхен.

Не на последно място ме вдъхновява чудото на природата, което виждам с очите на осъзнал своята отговорност възрастен.

– Какво представлява Монтесори?

– Повечето експерти пропускат решаващото нещо. В Монтесори класните стаи има смесени възрастови групи през 3-годишен период. Те изглеждат еднакво навсякъде по света. Децата могат да избират дейности, които предпочитат, и да работят с материали, разработени от д-р Монтесори. Те позволяват на учениците да се учат, като използват ръцете си, а не от преките инструкции на учителя. Хората често се съсредоточават върху материалите, защото те са отличителни за метода. Но също изключително важно са подготвените учители, с международни дипломи от курс при сертифицирани обучители.

– Как ще обясните метода на някой, който за първи път чува за него?

– Винаги ми е било трудно да го обясня, защото той трябва да се преживее. Накратко – това е най-доброто за децата.
Ако изходим от глобалното, трябва да си зададем въпроса: Какви трябва да бъдат децата в нашите общества? Монтесори не се е концентрирала върху това какво трябва да прави детето за обществото, а какви природни умения то трябва да усъвършенства. Това е целта ни – да помогнем на детето да развие своите дадености, съобразявайки се с неговите сензитивни периоди на развитие.

Особено важна е ролята на учителя. Той подготвя, презентира, поддържа средата, наблюдава и е ролеви модел. А подготвената среда помага на детето да контролира личността си. Подпомага чувствителните периоди. Дава самостоятелност. Подкрепя детето да събира много впечатления, които да структурира. Чрез смислените занимание детето постига концентрация.

– Какво Ви мотивира да развивате метода у нас?

– Независимо от националност и култура, децата, обучавани по него, постигат високи резултати. Методът Монтесори е универсален за всички деца по света. Всяка нация трябва да работи за своите, носейки индивидуалността си като култура, ценности, традиции и обичаи.

– Кое е най-голямото предизвикателство?

– Промяната в себе си. За да си добър учител, трябва да се вгледаш в себе си и да премахнеш пречките по пътя си към детето. На второ място е работата с родителите. Те имат толкова нужда от помощ, колкото и децата.