СЪЩНОСТ НА AMI

През 1929г, Международна Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI) е основана от Мария Монтесори заедно със сина си, Марио, със седалище в Берлин (до 1935 г., а след това в Амстердам).

AMI има уникална роля като пазител на историята на Монтесори движението и запазване целостта на наследството на Мария Монтесори. В тази си роля, AMI е отговорна за ясното комуникиране на Монтесори философията и практиката, за да отговори на нуждите на децата и повлияе върху образователните парадигми в един бързо променящ се свят.

Мисията на AMI е да подпомага естественото развитие на децата от раждането до юношеството, позволявайки им да станат трансформиращите елементи на обществото за един по-хармоничен и мирен свят.

AMI е международно призната като авторитетен глас по отношение на уникалната природа на детството, естествено човешко развитие и правата на детето.

AMI е призната на национално и международно ниво, както попечител и култиватор на Монтесори философия и педагогика.

AMI е канена да подпомага международни и национални хуманитарни и държавни органи за преодоляването на социални и образователни проблеми, където положителната промяна може да се осъществи чрез образованието на децата.

Дейността на AMI включва координация на обучения за обучителни програми, ръководене на одобрени производители на Монтесори материали, съблюдаване на издаването на книгите на Д-р Мария Монтесори, организиране на конгреси и конференции, приобщаване на Монтесори общности и публикации.

Целите на Международната Асоциация Монтесори (AMI) са:

  • Развитие на правата на детето в обществото и припознаване на значимостта на детето за напредъка на цивилизацията;
  • Информираност за природните закони на развитието, така че да се помогне на детето да се развива по естествен начин в семейството, училището и обществото;
  • Пробуждане на общественото мнение по отношение на морално достойнство на детето и ясно съзнаване за истинската същност на отговорността на възрастния към детето като създател, чиято спонтанна активност произвежда напълно развит човек;
  • Разпространение и утвърждаване на педагогически принципи и практика, формулирани от д-р Мария Монтесори, които гарантират независимост на личността на детето през последователните етапа на растеж до достигане на пълния потенциал на своето нормално развитие с помощта на собствената си дейност;
  • Осигуряване на възможности, когато е възможно, на децата да се развиват нормално, като по този начин подпомага всички възрастни да навлизат в един нов живот на хармония и сътрудничество с тях; и по този начин обединяване на две основни фази на човешкия живот, което води по пътя към по-възвишена и по-миролюбива цивилизация;
  • Функциониране като социално движение, което се стреми да защити признаването на правата на децата в целия свят, независимо от тяхната раса, религия, политически и социални убеждения; сътрудничи с други организации, които целят напредък в развитието на образованието, човешките права и мира.