СПОРТ

Защо ДВИЖЕНИЕТО И В ЧАСТНОСТ СПОРТА подпомагат умственото развитие на децата?

През последните години има все повече изследвания, доказващи връзката
между движението и интелигентността. Д-р Мария Монтесори, позовавайки се на
медицинските си познания и наблюдения, съумява да включи движението в
обучителния процес.
Според Монтесори в концепцията и невронауките, освен движението на цялото
тяло, особено значение се отделя конкретно на ръцете. Според Мария Монтесори
„ръцете са органът на интелигентността“.

Частна монтесори детска градина “Вълшебство”  в партньорство с Футболен клуб “Улпия” гр.Пловдив, предлага на децата 3 пъти седмично спортна програма, която подпомага процеса на обучение.

Идеята е :

-създаване на мотивация за учене;

-повишаване на активността на децата в учебно-възпитателния процес;

-развиване на  творческите им способности.

-активиране на  концентрацията и вниманието им;

-помощ в изграждането на различни социални навици и качества като уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и увереност.

Работата ни с децата се състои от няколко основни задачи и акценти:

-създаване на мотивираща, позитивна и приятелска среда за работа

– спазване на правила;

– увеличаване удоволствието от ученето;

– намаляване и контрол на стреса

– развиване на индивидуалността на децата;

– създаване чувство на увереност, осъзнатост, хармония със себе си и околните;

За всяка от тези задачи се използват лесни, забавни и адаптирани за деца спортни техники и идеи, които подпомагат работата и улесняват комуникацията между учителя и децата.

Целите на спортните занимания са:
1. Изграждане на начални умения съобразени с възрастта и възможностите на подрастващите за участие в спорта.
2. Изпитване на удоволствие от спорта и движението.
3. Насърчаване към развитие на физическите качества.
II. Очаквани резултати
1. Подобряване на физическата дееспособност.
2. Усвояване на двигатели умения.
3. Създаване на мотивация за практикуване на спорт.