ПСИХОЛОГ

Психолог към центъра – Екатерина Балева.

Живеем в динамично време.

Стресът, напрежението и конфликтите станаха наши ежедневни спътници и все по-често усещаме, че не можем да се справим сами със ситуацията, за това НЕ Е ПРОЯВА НА СЛАБОСТ – ДА ПОТЪРСИМ ПОМОЩ.
Кога имаме нужда от психологическо консултиране или психотерапия?
Безкрайно много са темите на ежедневието, пред които се чувстваме безсилни. Често ни е трудно да лавираме между проблемите си, не виждаме изход, реагираме чрез “остарели” нагласи и в резултат – не сме ефективни като личности, родители, специалисти. В подобен момент имаме нужда не само от споделяне, но и от професионален съвет; не само от разбиране, но и от насочване.
Психотерапията представлява грижа и лечение за психичното здраве на човека, промяна на начина на мислене и на поведението. Тя показва пътищата за справяне с емоционалните и психични разстройства. Нейната задача е да намали и елиминира симптомите на агресия, гняв, страх, тревожност, безнадеждност и други и да научи личността да управлява живота си.
Пътувайки и разгадавайки себе си с помощта на професионалист, човек се чувства пълноценен, удовлетворен, мотивиран, спокоен, изграждайки един нов поглед и мироглед към света, изпълнен с вяра и оптимизъм.
Психологичното консултиране и терапията са ефективни средства, с които можем да подобрим качеството на живота си, да станем по-добри, по-богати и по-щастливи личности, да изградим и да се наслаждаваме на пълноценни междуличностни взаимоотношения, да освободим и реализираме потенциала си, като започнем с това още от най-ранна детска възраст.
Всеизвестен е фактът, че детството и юношеството са най-сензитивните периоди в човешкия живот – тогава човек се развива, променя и израства най-бързо. За това и психотерапията в тази възраст е най-благодатна, краткосрочна и с най-добри резултати.
При децата психотерапията се основава главно върху експресивните техники като игри, рисуване, моделиране, кукловодство и други.
Най-популярната и ефективна форма на терапевтично взаимодействие с децата е игровата психотерапия.
Точно както личността на възрастните се развива чрез натрупването на опит в живота, личността на децата се развива чрез играта и чрез игровите действия те постепенно засилват способността си да виждат богатството на външния реален свят.
Докато в тийнейджърска възраст едно дете може да говори за негативните си емоции, то малкото дете на 3, 4, 5 или 6 години не винаги умее да изрази адекватно чувствата си, да ги осмисли и преодолее. То може само да преживява, неразбирайки защо това се случва с него. Играта формира не само интелигентността на детето, а много често му помага да решава своите емоционални или социални проблеми. Освен това, в играта детето може да изразява чувства, които са иначе неприемливи като агресия, ревност, страх, да ги преживее и осмисли. Играта допринася за преодоляване на безпокойството, като дава на детето възможност да изучи и приеме трудните и болезнени преживявания, с които то се сблъсква в ежедневието.
Най-широко разпространените нарушения в детска възраст са:
– агресия;
– детски страхове (нощни страхове, страх от раздяла, училищна фобия, предметни страхове и т.н.);
– опозиционни разстройства (неподчинение, негативизъм, предизвикателно поведение);
– хиперактивност с дефицит на вниманието;
– трудности в ученето и усвояването на умения;
В кои случаи можем да помогнем на децата
– Поведенчески проблеми : агресивност, конфликтност, неспособност да отстоява себе си, хиперактивност, неспособност да предвижда последствията от постъпките си, импулсивност, мудност в действията, криза в пубертета, девиантно поведение: кражби, употреба на алкохол и наркотични вещества, бягства от къщи и училище, стремеж към социална изолация, скитничество, включване в противообществени групи и други;
– Емоционални проблеми: липса на доверие, срамежливост, ниско самочувствие, тревожност, страхове, инфантилност;
– Комуникативни проблеми: проблеми с адаптацията при постъпване в детска ясла, детска градина, училище, липса на приятели, трудности при колективно партньорство и др.;
– Проблеми с усвояването на учебното съдържание: ниска успеваемост, липса на мотивация и интерес към ученето, разстройства с дефицит на вниманието, безпокойство, повишена разсеяност и др.;
– Психосоматични проблеми: чести настинки, главоболие и болки в корема, напикаване, нарушения в храненето и съня и др.;
– Кризисни ситуации: поява на нов член в семейството, развод, загуба на родител, смяна на учебното заведение, конфликти в семейството, сексуални и други форми на насилие;
В зависимост от конкретния случай и спецификата на проблема психологическата подкрепа се извършва индивидуално или в група. В резултат от терапевтичното въздействие освен разрешаване на проблемната зона, децата се забавляват, творят, учат, опознават себе си и света, натрупват увереност.
Помощ на родителите
– Индивидуално консултиране при: конфликти, липса на разбирателство, криза във взаимоотношенията и липса на хармония с партньора, ревност, натрупани обиди и неудовлетвореност от връзката, наличие на здравословни проблеми в семейството, криза след раздяла или развод с партньора, загуба на член от семейството, придобиване на нова жизнена перспектива;
– Обучителни програми за родителите и семейно консултиране: за подобряване на семейното функциониране, повишаване на родителския капацитет чрез придобиване на нови знания и умения за грижата за децата и за деца със специални потребности; предоставяне на информация за базисните нужди на децата, фазите на развитието и с какво можем да бъдем полезни през тях като родители; осигуряване на защитена среда за обсъждане на основните проблеми на родителството;
– Група за подкрепа на родители на деца с увреждания: развиване на родителския капацитет, споделяне на опит, лични преживявания и даване на подкрепа, обсъждане на практически аспекти при отглеждане на децата;
И не на последно място
Всички искаме да живеем по-щастливо и да страдаме по-малко. В лицето на психолога вие ще срещнете човек, който със своите професионални знания, умения и качества е готов да ви подпомогне в стремежа ви да живеете по-пълноценно и щастливо, както и да работи заедно с вас за извършването на желаните позитивни промени, включвайки се и в тренинг програмите.
– Провеждане на тренинги за деца, юноши и възрастни целящи усвояване на практически умения за релаксация и справяне със стрес, изграждане на самоконтрол, увереност, асертивност, социални и комуникативни умения, личностно израстване и усъвършенстване.