Монтесори материали

11ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Подготвената среда включва специалните Монтесори материали, помагащи на децата да развият важни познавателни умения. Материалите приканват детето да работи, да се концентрира и да изпитва радост от работата си.

Те индиректно го подготвят за бъдещо обучение, тъй като в повечето от тях има вградени научни концепции, от конкретнo към абстрактнo.
В Монтесори средата има по един материал от вид със степенуване от просто към сложно.

Материалите имат вграден контрол на грешката – с други думи конструирани са така, че сами да се поправят в случай на грешка от страна на детето.

Тази липса на «поправяне» от страна на възрастния не накърнява самочувствието на децата.