Методът Монтесори

ДЕВИЗА на педагогиката на д-р Мария Монтесори е:
„Помогни ми да се справя сам!”

Определението за училище на Монтесори е подготвена среда, в която детето е свободно от излишната намеса на възрастните и може да живее живот според законите на развитието си.
ВАЖНИ ПРИНЦИПИ на метода на Монтесори са:
– детето трябва да е активен участник в собственото си образование;
– децата съвсем естествено сами разрешават проблемите си;
– децата учат чрез активно взаимодействие със собствената си среда;
– възможностите да изследват и взаимодействат са ключови фактори в развитието на децата;
– детското развитие следва универсален модел на развитие, но с индивидуални разлики във времето;

ПРЕПОРЪКИТЕ НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА:

1. Не закачайте детето, ако то само не се обърне към вас.

2. Не говорете лошо за детето, нито пред него, нито зад гърба му.

3. Концентрирайте се върху доброто развитие на детето, в резултат на което
лошите му черти ще избледнеят.

4. Бъдете готови да отговорите на детето винаги когато ви пита.

6. Уважавайте детето, макар и да е направило грешка.

7. Уважавайте детето, което си почива или наблюдава работата на другите, или размишлява

8. Помогнете на тези деца, които си търсят занимание, но не могат да си харесат.

9. Показвайте и обяснявайте на децата, които са се отказали от някаква дейност. Помагайте им да усвоят материала. Правете го сдържано, спокойно и с любов.

10. Винаги в общуването си с деца, използвайте добри маниери. Предлагайте му най-доброто от себе си и от средата, в която се намирате.