ЙОГА ЗА ДЕЦА

Защо ЙОГА?

Ежедневното използване на адаптирани йога техники, помага в процеса на обучение.

Идеята е :

-създаване на мотивация за учене;

-повишаване на активността на децата в учебно-възпитателния процес;

-развиване на  творческите им способности.

-активиране на  концентрацията и вниманието им;

-помощ в изграждането на различни социални навици и качества като уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и увереност.

Работата ни с децата се състои от няколко основни задачи и акценти:

-създаване на мотивираща, позитивна и приятелска среда за работа

– спазване на правила;

– увеличаване удоволствието от ученето;

– намаляване и контрол на стреса

– развиване на индивидуалността на децата;

– създаване чувство на увереност, осъзнатост, хармония със себе си и околните;

За всяка от тези задачи се използват лесни, забавни и адаптирани за деца йога техники и идеи, които подпомагат работата и улесняват комуникацията между учителя и децата.

 

Мишелин Флак, основател на Research on Yoga in Education (RYE)-„Изследване на йога в образованието” още в началото на 70-те години определя шест групи, в които се прилагат различните техники по време на работа и се анализира ползата от тях върху децата:

Първа група: „Живот заедно”–/връзка с другите/. Цели да развие у децата способност за креативно общуване в тяхната социална среда. Тук са включени игри, които позволяват на всеки да изрази себе си и да участва пълноценно в груповата дейност. Основните принципи, които се усвояват са: уважавам себе си, уважавам другите, умея да слушам, умея да споделям идеите си с другите, променям се, развивам се.

Втора група: „Пролетно почистване”- /положително мислене/. Обръща внимание на идеята за опазване на околната среда и използва техники за поддържане на вътрешна чистота, което означава да се освободим от физическото и умственото напрежение. Една от формите на вътрешно почистване, например, е смехът.

Трета група: „Върви изправен”-/правилна поза/. Физическите практики при децата са динамични. Представени са с имена на животни, природни обекти, предмети, истории, приказки. Движенията са организирани въз основа на седем положения на гръбнака. Когато гръбнакът се раздвижва, всички нервни окончания, разположени по него, също се стимулират и по този начин се задейства цялата нервна система. Подобрява се комуникацията между централната и периферната нервна система, което подобрява работата на мозъка и подпомага процеса на възприемане на нова информация.

Четвърта група: „Дишай с лекота”-/научи се как да дишаш/. Дихателните практики отново са под формата на игри при по-малките. Целта на практиките от тази група е да развие у децата осъзнаване за дъха, да енергизира тялото и да успокои ума. Според нуждите на конкретната ситуация може да се използват йога техники, които стимулират вниманието или успокояват прекалено разпиления ум.

Пета група: „Просто отпусни”-/научи се да се отпускаш/. Игрите и техниките дават възможност на ума и тялото да утихнат, да се обърнат навътре. Повишават възприемчивостта към ученето чрез релаксирана будност. Развиват се спокойствието и вътрешните сетива.

Шеста група: „На фокус, приближи”-/научи се да се концентрираш/. Основните цели са: да се стабилизира и подсили вниманието, да се развие паметта, да се увеличи умственият капацитет. Когато умът е фокусиран, разбираме и помним по-добре.

Чрез използваните техники от всички основи, децата се развиват хармонично и многостранно. Общата дейност и положителната нагласа се оказват отличен инструмент. Повечето от децата осъзнават, че не са сами, а имат приятели, които им помагат и ги подкрепят. Усещат подобряване на взаимоотношенията и изграждане на доверие. Доверие както между учителя и децата, така и помежду им. Правилната стойка и усмивката на лицето им вдъхва самоувереност. Осъзнатото дишане, моментното отпускане и концентрацията им помагат да усетят собствените си сили и да разберат, че могат да контролират стреса и напрежението в трудни ситуации.