За децата ни и празника на народните будители

Будителите – честваме техните дело и памет на 1 ноември. И съвсем ясно е, че само този един ден в годината е абсурдно недостатъчен. Пазителите на националните ценности – просветители, книжовници, борци за освобождение, всяка минута са ни потребни. За да не забравяме националните идеали, за да пазим чисто сърцето на България, за да са будни духа и съзнанието ни днес. Имаме техния пример, трябва само да ги следваме.

В Частна монтесори детска градина “Вълшебство“ – Пловдив преподавателите имат своя мисия: от ранна възраст да запознават децата с живота и идеите на героите на отечеството ни. Да знаят що е родолюбие, стремеж към просвещение, идеал, добротворчество, човеколюбие. Да растат хора, обичащи своя род и родина, познаващи и пазещи традициите и ценностите на народа си.

Това е ежедневна работа с децата. Разкази за героите, за исторически събития, легенди, народни предания …. И тогава 1 ноември се превръща в стествена кулминация на идеята да отдадем почит пред живота и делото на будителите ни.

И тази година децата от Частна монтесори детска градина “Вълшебство“ имаха своя специална програма със събития за празника:

На 20 октомври присъстваха на представление от серията Уроци по родолюбие, посветено на св. Паисий Хилендарски, св. Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил Априлов и Иван Вазов.

На 30 октомври в Детски отдел при НБ “Иван Вазов“ се състоя презентация за делото на Левски, Ботев, Вазов, Паисий, Софроний, Петър Берон. Имаше и интересни игри с въпроси към децата, в които те показаха своите знания за народните будители.

Малките вълшебници работиха и по специален проект. На фона на българското знаме поставяха портретите на будителите до книгите, които те са написали. Така показаха, че имат отлични знания за живота и делото им.

Естествено посетителите рецитираха стихове и пяха песни за празника.

Всъщност децата от Частна монтесори детска градина “Вълшебство“ са едни от най-редовните читатели на Детския отдел при Народната библиотека в Пловдив. Няма да е прекалено, ако добавим и най-ентусиазираните!

Детски възторг и знание. Това бяха опорните точки на празника. Сигурен белег, че създаденото от будителите ни ще живее и в бъдещето.

Цялата статия на автора тук…