АЗ И ПРИРОДАТА

_MG_0030 _MG_0028 _MG_0022“Ние не можем да разберем последствията от спирането на детската спонтанност, когато детето започне да бъде активно…То е като слънцето, което се появява на зазоряване, или като цветето, което тепърва започва да разцъфва. Образованието не може да бъде ефективно, ако не помага на детето да отвори себе си към живота.”