ДИСЛЕКСИЯ

Дислексията не е заболяване и не е увреждане. Тя се среща на всички езици и графични системи на писане.Хората с дислексия имат различно възприятие, те опознават света около себе си по различен начин.

 Известни дислектици са: Моцарт, Джон Ф. Кенеди, Робърт Кенеди, Уинстън Чърчил, Алберт Айнщайн, Томас Едисон, Александър Бел, Шер, Упи Голдбърг, Том Круз, Джей Лено и много други.

Дислексията най-често се открива в началната училищна възраст, когато започнат проблемите при ограмотяването. Има вариант детето да има трудности при четене и /или в писмената реч-  дислексия или дисграфия. Много често двете са свързани,защото трудностите при четенето, водят след себе си и проблеми при писане,но не е задължително. Има деца,които проявяват само дисграфия. Проблеми при овладяването и извършването на математически операции наричаме дискалкулия.

В много от случаите дислексията е наследствена, т.е. има член от семейството, който също е дислектик.

Симптоматиката при дислексията са: замяна и смесване на фонетично близки или графически сходни знаци, побуквено или сричково четене, добавяне или изпускане на букви или срички при четене, нарушено разбиране на прочетения текст, аграматизъм при четене на граматически правилно изписан текст,невъзможност при проследяване на редовете в текста.

Симптоматика при дисграфия: смесват се големи и малки букви ( печатни или ръкописни), огледално писане, невъзможност да следва реда при писане, разхвърляно и неясно писане,  непоследователно писане, разсеяност при писане, слаба организация на написаното в рамките на листа и др. Често детето пише така както чува или изговаря дадената дума-изпуска или заменя букви или срички.

Симптоматика при дискалкулията: детето има проблем при овладяването и усвояването на математически операции, изпуска цифри,разменя местата им, трудно попълва числови редици, има огледално писане и др.

Предлагаме ви тестове за ранна диагностика на дислексия и дискалкулия.

 

ДВАДЕСЕТ ВЪПРОСА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯ

 

N: Въпрос да не
В  ежедневието изключително буден и заинтересован
Изцяло отдаден на игрите
Лесно се разсейва,  чува/вижда всичко, невинаги различава важното от маловажното/
Pазсеян, откъснат от действителността
Особена или неестествена стойкта на тялото
Забавено усвояване на букви, думи, цифри
Търка си очите, мига, привидни проблеми със зрението
Буквите и цифрите губят очертания
Слаби възможности при учене наизуст
Привидни проблеми със слуха, разбира трудно
Неясен говор, говорни дефекти
Намалена координация на тялото
Недостатъчна ориентация в пространството и времето
Бавно изпълнява поставените задачи/ мотка се/
Не изпълнява поставените му задачи
Непрестанно бърбори, излъчва неспокойствие
Хиперактивен
Реагира агресивно, неуравновесен
Ниско самочувствие, чувства се малоценен
Самовглъбен, обезкуражен

При повече от 5 отговора „Да” обърнете се към специалист-логопед за допълнително тестване

 

ДВАДЕСЕТ ВЪПРОСА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСКАЛКУЛИЯ

 

N: Въпрос да не
Детето се нуждае от много време за пресмятане и бързо се уморява
Цифри, множества, форми ,големини, дистанции трудно се схващат, липсва връзка между понятието за цифра и количество
Знаците +, -, деление и умножение не винаги се разпознават
Многократните упражнения не водят до желан резултат, наученото бързо се забравя
Изпускане на цифри
Трудности при записването на десетици и стотици
Цифровата редица не може да се продължи правилно
Разместване на числата 67 /76
Смяна на близкозвучащи числа 12/20, 19/90
При смятане на ум не се запомнят междинните резултати
Трудности при  усвояването на таблицата за умножение
Огледално изписване  или четене на числата 6 и 9
Размяна на изглеждащи подобни чилсла 6/5, 8/3
Грешки при преписване
Трудности при възприемането и възпроизвеждането на последователност/ дните от седмицата, месеци и др./
Текстови задачи и/или задачи с допълнително текстово условие предизвикват големи трудности
Липсва търпение /САМО КОГАТО Е ЗАИНТЕРЕСОВАН ИМА НУЖНОТО ТЪРПЕНИЕ/
Липсва възможност за преценка   14 + 20 = 16
Броенето се осъществява  с помощта на пръстите
Обща несигурност при математическите правила

 

При повече от 5 отговора „Да” обърнете се към специалист-логопед за допълнително тестване .

 Източник: https://dyslexia-center.eu/