IMG_3707

И сламата за да не се изпарява бързо водичката.