IMG_3646

За да запазим влагата и изолираме застиламе с картон.