Програмна система одобрена от МОН

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ’’

Изградена на основата на интергративност, интерактивност и иновативност, програмната система „Приказни пътечки” продължава идеята на  Монтесори за подготовка на децата за истинския живот. Съчетаването на двата метода ще  помогне на децата да развият пълния си потенциал чрез подсигуряване на стимулираща образователна среда, която поощрява любов към ученето за цял живот. При създаването на компонентите на системата са отчетени специфичните физически и познавателни особености на децата в различните етапи от развитието им. Гарантиран е плавен преход както в усвояването на образователното съдържание , така и  в подготовката на децата за училище. Материалите за индивидуална работа на децата по програмна система „Приказни пътечки” са под формата на комплект от работни листове за яслена, първа и втора група. За подготвителните групи образователното съдържание е обособено в индивидуални книжки и папки за всяко едно направление. Комплекта за яслена, първа и втора група е ориентиран към комплексно формиране и развитие личността на детето в периода на преход между ранна и предучилищна възраст, към превръщане съдържанието на придобития от него собствен опит и впечатления в диференцирани макар и елементарни базисни умения- двигателни, речеви, познавателни, социални, игрови, изобразителни, конструктивни и музикални. Работните листове са по направленията: Български език и литература „Сладкодумна пътечка към родния език”; Математика „Любопитна пътечка към математиката”; Социален свят „Чудна пътечка към хората”; Природен свят „Чудна пътечка към природата”; Игрова култура „Весела пътечка към игрите”; Музика „ Вълшебна пътечка към музиката”; Изобразително изкуство „Пъстра пътечка към изобразителното изкуство”; Конструктивна дейност „ Забавна пътечка към конструктивната дейност”; Физическа култура „Скоклива пътечка към физическата култура” Системата предоставя широки възможности за индивидуална, екипна и групова работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *