Програма за лятото

. 8.00 –  Прием на децата
. 8.30 – 8.40 – Circle time
. 8.40 – 9.00 – Закуска
. 9.00 – 12.00 –Тричасов работен цикъл- монтесори занимания,  игри на открито. Грижа за растенията и животните в двора на детския център.
. 12.00 – 12.30 – Обяд
. 13.00 – 15.00 – Почивка /четене на книжки, тихи дейности/
. 15.30 –16.00 – Следобедна закуска
. 16.00 – 18.00 – Монтесори занимания и игри