БЛОГ

СЪЩНОСТ НА AMI

16th Sep 2018

През 1929г, Международна Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI) е основана от Мария Монтесори заедно със сина си, Марио, със седалище в Берлин (до 1935 г., а след това в Амстердам). AMI има уникална роля като пазител на историята […]

СИСТЕМАТА МОНТЕСОРИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГИЯТА

28th Oct 2017

Какво е специфично за Монтесори концепцията от психологична гледна точка? Монтесори педагогиката е изградена като концепция в началото на ХХ век на база и на опита на известните детски лекари и психолози Жан Пиаже, Едуард Сеген и Жан Итар. Тя […]

УЧЕНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ В КЛАСНАТА СТАЯ МОНТЕСОРИ

28th Oct 2017

Учене и преподаване в класната стая Монтесори Барбара Айзъкс, Директор „Образование“, Фондация „Монтесори Сейнт Никълас“ „Основополагащият принцип в … педагогиката трябва да е свободата на ученика“ (Монтесори 1965:28) “Инструкциите на учителя трябва да съдържат единствено загатване, докосване – достатъчни, за […]

ВЪВЕДЕНИЕ В МОНТЕСОРИ МЕТОДА

28th Oct 2017

  ВЪВЕДЕНИЕ В  МОНТЕСОРИ МЕТОДА Автор: Барбара Айзъкс, академичен директор  Международен обучителен център “Монтесори”, Великобритания (Montessori Centre International, UK)   Монтесори описва детското развитие на фази, всяка от които е уникална и много важна за съзряването на детето. Всяка фаза […]