ЗА НАС

Ние вярваме, че образованието е изкуство и основна цел в живота. То трябва да следва и отговаря на нуждите на естественото развитие на детето.

Всяко дете е уникално в своите таланти и способности и образованието трябва да поощрява цялостно това развитие.

Наша задача е да създадем спокойна и хармонична атмосфера, поощрявайки независимостта и свободния избор на децата, взаимодействайки с предварително подготвена среда, стимулираща развитието им, давайки им възможност активно да участват в собственото си обучение.

За нас е важно уважаване на индивидуалните нужди и интереси на децата, обгръщайки ги с надежда, вяра и любов.

Наша цел е да дадем възможност на децата да изследват и да правят открития.

Начинът, по който се грижим за децата в най-ранните им години, има дълбоко влияние върху това какви ще станат; как ще виждат сами себе си; самочувствието, с което ще се изправят в лице със света и всичките му предизвикателства.

Виолета Жекова- детски учител и монтесори учител 3-6 г. с AMI диплома, Mюнхен, Германия 


Висше образование, магистър със специалност „Предучилищна педагогика”.
V клас професионална квалификационна степен.

Специализации:
1.Педагогика на ранното детство
2.Конструктивно и изобразително творчество
Професионални квалификации:
1.Методика на обучение на децата по безопасност на движението – в СУ „Климент Охридски”-гр. София
2.Детската депресия. Аз мога най-доброто.
3.Интерактивни методи.Решаване на конфликти
4.Европейски тенденции в обучението на деца от подготвителни групи
5.Обучение по дейност eTwinning – новата програма на ЕС за образование и обучение – център за развитие на човешките ресурси гр.София.

6. Участие в международен фестивал “Монтесори образование в 21-ви век” 2016 г. гр.София.

7. Участие в AMI уъркшоп “Монтесори образование 3-6” 2017 г. гр.София.

Професионален опит:
От 2009 г. – детски учител.

2015 г. – Учител  на годината при ЦДГ”Искра” гр.Пловдив

2014 г. – управител и монтесори учител в детски монтесори център “Вълшебство” гр.Пловдив.

Цветелина Жекова- студент “Предучилищна и начална педагогика”  и монтесори асистент-учител с международна диплома от АМI.

Професионални квалификации:
1. Следдипломна квалификация “Монтесори философия в съвременното общество” към Софийски университет.

2. Участие в международен фестивал “Монтесори образование в 21-ви век” 2016 г. гр.София.

3. Участие в AMI уъркшоп “Монтесори образование 3-6” 2017 г. гр.София.

Професионален опит:
От 2014 г. – монтесори учител в детски монтесори център “Вълшебство” гр.Пловдив.

Иванка Иванова –висше образование- бакалавър, специалност ” Педагогика на обучението по музика”. Професионална квалификация учител по музика в средно общообразователното училище и детска градина, преподавател по народно пеене и солфеж. Музикален и монтесори педагог.  Специализации: 1. Участие в обучение по Монтесори метод за деца от 0 до 6г от Асоциация Монтесори – Ръка за ръка.

Виолета Атанасова – логопед

Завършила Славянска филология през 1997г., но от 1999г. започва да работи с деца с увреждания.
През 1999-2001 г завършва магистратура в СУ „Климент Охридски”-гр. София със специалност: Специална педагогика- „Слухово- речева рехабилитация”.

От 1999 до 2008 работи в ССУ за ДУС „ Проф. д-р Стоян Белинов” като възпитател, учител по БЕЛ, учител по Развитие на речта, а последните четири години, от които като Артикулационен учител ( Слухово-речев педагог).
От 2010 до 2012г работи като Логопед в ОУ „ Петко Каравелов”-гр. Асеновград.

През 2010-2012 г завършва и магистратури в ПУ „Паисий Хилендарски”-гр. Пловдив със специалности Комуникативни нарушения- „Логопедия” и
„Педагогика за лица с умствена изостаналост”.

От 2013 г е Логопед на свободна практика.

 

 

Екатерина Балева – детски учител, психолог, психотерапевт

За времето от 1997 г. до 2003 г. работи в Дирекция “ Социално подпомагане “ – Чирпан, заемана длъжност – социален работник.За периода от 2003 г. до 2012 г. работи в Общинска администрация – Община Чирпан, заемана длъжност – Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. От 2012 г. до 2015 г. е обществен възпитател към МКБППМН при община Чирпан; учител ПДГ.

Образование: Магистър  по психология; Магистър предучилищна педагогика
Специалности:
Медицински университет – Пловдив – специализация „Приложна психология и психотерапия”;
ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий ” – Психология, защитена дипломна работа на тема: „Причини за престъпното поведение на непълнолетните правонарушители”;
ПУ ”Паисий Хилендарски” – Предучилищна педагогика; специализация: „Изобразително и конструктивно творчество”.
Други обучения и дейности:
Преминато обучение и положен изпит в рамките на Проект на НСОРБ „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги” за времето от 19.02.2014 г. до 21.02.2014 г – Тематичен модул: „Общинска младежка политика и закрила на детето”.
През месец април 2012 г. разработване и провеждане на тренинг за персонала на ЦДГ „ Слънце ” – гр. Чирпан на тема „Стресът в ежедневието и начини за преодоляване”.
През 2011 г. провеждане на Училище за родители в ЦДГ”Слънце”- гр. Чирпан съвместно с проф.д-р Тиха Делчева на тема „Създаване на здрава и пълноценна връзка между родителите и децата” .
Участие в семинар-практикум и работни срещи на тема: „Добрите практики на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” за времето то 29.09.2010 г. до 04.10.2010 г. – гр. Будапеща – гр. Виена – Модератор и фасилитатор: Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН. През 2008 г. – Иницииране на участие, реализиране и координиране на проект на UNICEF – „Община – приятел на детето”. От 2008 г. община Чирпан е една от първите 13 пилотни Общини по проекта.  През 2005 г. изграждане на Младежка организация „Младежки общински съвет” – Чирпан и оказване на методическа и координационна подкрепа в дейността на организацията.

Област на професионална компетентност: Консултативна психология, Социална психология, Психология на развитието в детско-юношеска възраст, Когнитивна психология, Психология на личността, Психология на влиянието, Психоанализа, Емоции и мотивация, Юридическа психология, Психодиагностика, Психология на малката група, Бизнес психология, Превенция, Психотерапия, Психосоматози, Арттерапия, Музикотерапия, Психодрама.

Надежда Гюлева – учител по изобразително изкуство

Завършила Средно художествено училище за изящни изкуства “Цанко Лавренов” през 2006 г.
От 2006 до 2010 г. е придобила степен Бакалавър в “Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство” гр.Пловдив.

От 2010 до 2012 г. е придобила степен Магистър – Педагогика по изобразително изкуство със специализация по Графика.

Награди:
Награда от графичен симпозиум – Сериграфия – “Пловдив, Музика, Цвят” – АМТИИ гр. Пловдив 2012 г.

Младежка изложба “Арт колеж Пловдив” 2008 г. – 2 награда;

Стипендиант на АМТИИ за отличен успех 2007 – 2011 г.

Стипендиант на кампания “Студентски стипендии и награди” – I,II фаза

Награда “Анастас Стайков ” – Национален дарителски фонд “13 века България”- 2006 г.

Два пъти стипендиант на НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА”  за едногодишна стипендия на талантливи възпитаници на средните училища по изкуствата.

Изложба “Следовниците на Цанко Лавренов”- Пловдив 2005 г. – поощрение от галерия “Ромфея”;

Грамота от Министерството на културата и туризма за творчески постижения – 2005 г.

Изложба “Международен панаир наобразованието”, Пловдив 2004 – I награда;

III Национална младежка изложба “Колаж – Балабановата къща в рамките на III международен симпозиум ” Арт колеж Пловдив 2004″ – поощрение

Изложба – конкурс “Илюстрация” в НБ “Иван Вазов” Пловдив, 2003 г. – II награда;

Изложба – конкурс “Илюстрация” в НБ “Иван Вазов” Пловдив – III награда;

Международен пленер “Артек”- Украйна, организиран от Министерството на културата, 2002г. – I награда.

 

Таня Делякова – начален учител и йога инструктор

Образование: „Начална училищна педагогика“ (ПУ“П.Хилендарски“) с втори клас квалификация от ИППК Ст. Загора.
От 20 години e част от екипа на начален етап в образованието в СОУ”Свети Свети Кирил и Методий”.
Работила e и 13 години като преподавател по математика на 2 и 3 клас в „Ученическа академия  21 век”.
С хата йога се занимава от 6 години в студио „Ананда йога” с Живко Стоилов.
Вмъква някои елементи от йога в работата си с децата и с което предизвиква интереса им.
Това я провокира да премине през  два курса на обучение – „ RYE  (Изследване на йога в образованието )”
с Агнеш Ковач и Мариана Димитрова, 2012 г. към Българската йога асоциация и „Обучение за преподаватели по йога за деца от детските градини и начален етап” с водещ Анелия Вълчева, 2012 г. към Българската йога федерация.
В последните години  свързва преподаването в училище с йога техники.
С децата намира време за  йога по време на часове, междучасия, уъркшопове,  летни лагери, студия по различни проекти.
С доклади за използването на адаптирани йога техники за деца в клас се е явявала на IV-та национална конференция по психология и педагогика в гр.Варна, където е отличена с  голямата награда „Златно зърно” и на  VIII -те национални педагогически четения за начални учители в гр.Велинград, като материалът й е публикуван в списание „Педагогика”.