Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

. 8.00 – 8.30 – Прием на децата
. 8.30 – 8.40 – Утринно раздвижване
. 8.40 – 9.00 – Закуска
. 9.00 – 10.30 – Монтесори занимания
. 10.00 – Междинна закуска
. 10.30- 11.45 – Монтесори занимания и ситуации по образовавателните направления на програмна система одобрена от МОН „Приказни пътечки”.
Игри на открито. Грижа за растенията и животните в двора на детския център.
. 12.00 – 13.00 – Обяд
. 13.00 – 15.00 – Почивка /четене на книжки, тихи дейности/
. 15.30 –16.00 – Следобедна закуска
. 16.00 – 18.00 – Монтесори занимания и игри