АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Обучението по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  в детския център, ще се провежда от преподаватели на Anglia School.

Честотата на уроците, ще зависят изцяло от вашите желания и тези на детето ви.

Ще се осигурят както богати условия за обучение, така и възможност да потопим Вашето дете изцяло в англоезична среда.
Учебната ни прогама  включва широк спектър от умения и компетенции, които отразяват и посрещат нуждите на различните индивидуалности и различните стилове на учене на всяко едно от децата, които идват при нас.

Как се провежда обучението в Anglia School?
Препoдаването в Anglia School е организирано в теми, като една тема продължава от една до три седмици, в зависимост от големината и обхвата на материала. Обучението по всяка от темите се базира на 7 умения, които включват:
a) Игри
Всеки ден правим различни упражнения, например стречинг, йога и упражнения за правилно дишане, и играем различни игри, които помагат на децата да изследват пространството и движението индивидуално и в група.

б) Приказки
Приказките са внимателно подбрани според темите на учебния план и са съобразени с интересите на децата.

в) Театър
Децата участват в кратки пиеси и се насърчават да играят и да влизат в различни роли, за да изучават различните герои и техните характери
г) Наука
Едно от основните умения, които децата трябва да развият, е проучването. Ние насърчаваме децата да задават въпроси и след това да провеждат свои проучвания, за да намерят сами отговорите на въпросите си.
д) Музика
Песните са тематично свързани с останалите умения, които развиваме. Децата имат възможност да композират и изпълняват и свои собствени песни.

е) Изкуство
Разполагаме с богат избор от арт материали, които децата с удоволствие използват за рисунки или да превърнат своите идеи в изкуство в зависиост от седмичната тема

ж) Математика
Числата, формите и мерките заемат централно място в учебната програма и заедно с изкуствата и четенето, математиката е едно от уменията, които децата упражняват всеки ден.